Hantering av personuppgifter

För oss på Invida Vårdservice AB är din personliga integritet viktig och vi strävar efter att dina personuppgifter skyddas på bästa sätt. Att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd är självklart vår målsättning. Policyn i detta dokument hjälper dig att förstå vilken information vi på Invida Vårdservice AB samlar in samt hur den sedan används.

Här nedan har vi samlar information som rör hantering av personuppgifter och vår integritetspolicy. Samt hur du går tillväga om du vill granska, ändra eller radera dina personuppgifter hos på Invida Vårdservice AB.

Önskar du granska, ändra eller radera dina personuppgifter?

Om du vill ha information om den data vi har sparad gällande dig ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, skickas in underskriven av dig per post till följande adress:

Invida Vårdservice AB
Stigaregatan 7 B
791 60 Falun

Den kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.